Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

 Kietrz, dnia  01.04.2021 r.

                                                                          

                          

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU NA WOLNE STANOWISKO

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Kietrzu
 2. Stanowisko urzędnicze: mł. referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 3. W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Marzena Markowicz                             

 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Komisja po dokonaniu analizy ofert wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Hołubiczko, która zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ilość punktów, uzyskaną podczas procedury naboru wybrano Panią Marzenę Markowicz.

Pani Marzena Markowicz posiada wykształcenie wyższe mgr inż. Jej dotychczasowe zatrudnienie, umożliwiło jej zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pracy na stanowisku ds. młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy.

 

 

                                                            

 

Wersja XML