Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”

Kietrz, dnia 23.02.2021 r.

 

                                                                                             

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze –  „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”

 

Informujemy, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze –„ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu” dokumenty aplikacyjne złożyło dwóch kandydatów.

Komisja rekrutacyjna przeanalizowała i oceniła dokumenty aplikacyjne. W wyniku analizy i oceny dokumentów, komisja postanowiła iż do II etapu naboru spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu przechodzi dwóch kandydatów:

  1. P. Lorelia Widuch
  2. P. Michał Fita

 

Wersja XML