Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Data modyfikacji: 17-09-2021 13:47
 2. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Data utworzenia: 17-09-2021 12:40
 3. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Data modyfikacji: 15-09-2021 15:11
 4. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Data modyfikacji: 15-09-2021 15:09
 5. III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Data modyfikacji: 15-09-2021 15:05
 6. PORZĄDEK XXXVI SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Data modyfikacji: 15-09-2021 14:20
 7. Urząd Miejski w Kietrzu
  Data modyfikacji: 14-09-2021 22:46
 8. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Data modyfikacji: 14-09-2021 22:40
 9. ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku
  Data modyfikacji: 14-09-2021 15:20
 10. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 14-09-2021 11:06
Wersja XML