Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Data utworzenia: 20-10-2021 11:34
 2. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Data modyfikacji: 19-10-2021 14:09
 3. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Data modyfikacji: 19-10-2021 13:39
 4. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Data modyfikacji: 19-10-2021 13:28
 5. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:50
 6. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Data utworzenia: 18-10-2021 15:27
 7. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:49
 8. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:38
 9. ZARZĄDZENIE Nr 144.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:31
 10. ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:22
Wersja XML