Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07.01.2020 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kietrz
  Data utworzenia: 21-10-2021 14:06
 2. Postępowanie: WP.6021.01.2021 1. POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA. 2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W KIETRZU
  Data modyfikacji: 21-10-2021 13:52
 3. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku
  Data utworzenia: 20-10-2021 11:34
 4. Rozbudowa pomieszczeń Samorządowego Żłobka w Kietrzu II
  Data modyfikacji: 19-10-2021 14:09
 5. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Data modyfikacji: 19-10-2021 13:39
 6. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 7+100”
  Data modyfikacji: 19-10-2021 13:28
 7. Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:50
 8. PORZĄDEK XXXVIII SESJI RADY MEISJKIEJ W KIETRZU
  Data utworzenia: 18-10-2021 15:27
 9. ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:49
 10. ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 15:38
Wersja XML