Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu

 

Kietrz, dnia 06 października 2020  r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR ds. KULTURY

w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

pani Ewa Pawęska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W ocenie Komisji pani Ewa Pawęska spełnia wymagania do pracy na ww. stanowisku. Posiada odpowiednie wykształcenie. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy kulturalno – oświatowej, także w zakresie prowadzenia punktu bibliotecznego i upowszechniania czytelnictwa.  Jej dotychczasowa droga zawodowa, umiejętności i predyspozycje pozwalają wiązać z jej zatrudnieniem kontynuację dotychczasowej działalności  Wiejskiego Domu Kultury, a nawet  mieć nadzieję na jej poszerzenie  i rozwój. Wykazała się właściwą wiedzą na temat charakteru, specyfiki, zadań i obowiązków pracownika na ww. stanowisku. Rozumie i zna uwarunkowania, potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa i gminy. Przy tym jest otwarta na nowe wyzwania. Deklaruje gotowość do realizacji zadań Miejsko –  Gminnego Ośrodka Kultury.                  

 

/-/ Wiesław Janicki

dyrektor Miejsko – Gminnego

Ośrodka Kultury w Kietrzu

Wersja XML