Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu

 

                                                                                                                         Kietrz, dnia 2 października 2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR ds. KULTURY  - PLASTYK

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20,

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko na etapie sprawdzenia ofert pod względem formalnym

Komisja konkursowa odrzuciła złożone oferty.

 

Uzasadnienie

W związku z niespełnieniem wymagań konkursowych (braki formalne w wymaganej dokumentacji) Komisja konkursowa nie dopuściła żadnego z kandydatów do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informuję, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie ponowny nabór na ww. stanowisko.

 

 

/-/ Wiesław Janicki

dyrektor Miejsko – Gminnego

Ośrodka Kultury w Kietrzu

Wersja XML