Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx
PDFWniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf
PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.pdf
DOCXpismo - korekta deklaracji.docx

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc


 

Wersja XML