Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 20.10.2021 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 20.10.2021 ROKU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kietrz

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348 z późn. zm. – tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) z dniem 20.09.2021 r., wykładamy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz,  pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokument:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kietrz

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji założeń.

 

PDFAktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kietrz.pdf

 

 

Wersja XML