Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perpsektywą na lata 2025-2028.pdf
 

Wersja XML