Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 597 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

PDFogłoszenie o I przetargu działka 597 Ściborzyce Wielkie.pdf
ODTdz. 597 Ściborzyce Wielkie_ zgłoszenie.odt
PDFmapa działki 597.pdf
DOCREGULAMIN przetargów.doc
PDFPelnomocnictwo 28.A.2020 Zarządzenie z dnia 26 lutego 2020.pdf
 

Wersja XML