Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
339023149411722000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247234759376141999035636
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13911
 2. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 6782
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6210
 4. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 5685
 5. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 3092
 6. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 2402
 7. Aktualności
  Wyświetleń: 2249
 8. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2231
 9. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2223
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2046
 11. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 1982
 12. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1783
 13. Sesje
  Wyświetleń: 1684
 14. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1584
 15. Przetargi
  Wyświetleń: 1567
 16. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 1526
 17. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 1461
 18. Budżet
  Wyświetleń: 1437
 19. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 1415
 20. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 1382
 21. Protokoły
  Wyświetleń: 1382
 22. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1378
 23. Sołectwa
  Wyświetleń: 1365
 24. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1364
 25. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 1327
 26. Opłaty
  Wyświetleń: 1323
 27. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 1316
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1224
 29. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1217
 30. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1140
 31. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 1131
 32. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 1119
 33. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 1116
 34. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 1106
 35. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1055
 36. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1043
 37. 2020
  Wyświetleń: 1031
 38. Porządek
  Wyświetleń: 1024
 39. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 1002
 40. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 985
 41. Karty usług
  Wyświetleń: 983
 42. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 959
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 942
 44. Akty prawne
  Wyświetleń: 936
 45. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 932
 46. I publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 929
 47. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 924
 48. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 921
 49. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 917
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 913
 51. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 907
 52. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 901
 53. Podatek rolny
  Wyświetleń: 899
 54. Informacje
  Wyświetleń: 891
 55. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 887
 56. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 884
 57. Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 883
 58. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 883
 59. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 875
 60. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 1753, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 873
 61. Budżet 2020
  Wyświetleń: 867
 62. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 861
 63. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 856
 64. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 855
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 854
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 852
 67. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 849
 68. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 846
 69. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 835
 70. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 835
 71. Burmistrz Kietrza ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 832
 72. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 830
 73. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 828
 74. Podatek leśny
  Wyświetleń: 826
 75. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 819
 76. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 818
 77. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 815
 78. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 799
 79. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 791
 80. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 785
 81. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 783
 82. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 774
 83. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 769
 84. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 764
 85. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5
  Wyświetleń: 763
 86. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 758
 87. Opinie RIO
  Wyświetleń: 757
 88. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 738
 89. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 738
 90. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 726
 91. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 720
 92. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 93. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 717
 94. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 712
 95. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 702
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 687
 97. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 687
 98. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 686
 99. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 685
 100. Dotacje z budżetu gminy
  Wyświetleń: 683
 101. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 679
 102. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 679
 103. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 674
 104. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 673
 105. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 669
 106. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 668
 107. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 664
 108. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 658
 109. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki Nr 256/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 656
 110. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 653
 111. ZARZĄDZENIE Nr 189.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 652
 112. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 649
 113. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 634
 114. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 631
 115. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 631
 116. Deklaracje
  Wyświetleń: 630
 117. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz
  Wyświetleń: 627
 118. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrz przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 623
 119. ZARZĄDZENIE NR 178.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 623
 120. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 621
 121. ZARZĄDZENIE NR 171.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 621
 122. Podatek leśny
  Wyświetleń: 617
 123. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 611
 124. Podatek rolny
  Wyświetleń: 610
 125. Podatek rolny
  Wyświetleń: 609
 126. Podatek leśny
  Wyświetleń: 600
 127. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1643/4,
  Wyświetleń: 596
 128. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 596
 129. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 595
 130. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 591
 131. Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł
  Wyświetleń: 586
 132. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 580
 133. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 578
 134. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 573
 135. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 570
 136. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 567
 137. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 567
 138. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 565
 139. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 564
 140. ZARZĄDZENIE NR 160.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 563
 141. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 562
 142. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 562
 143. Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice
  Wyświetleń: 561
 144. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 561
 145. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 557
 146. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 557
 147. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 555
 148. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 554
 149. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 551
 150. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 550
 151. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 549
 152. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 546
 153. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 545
 154. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 537
 155. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 535
 156. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 535
 157. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 534
 158. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 528
 159. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 528
 160. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 525
 161. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 520
 162. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 519
 163. Opłata targowa
  Wyświetleń: 519
 164. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 515
 165. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 514
 166. Projekty WPF
  Wyświetleń: 509
 167. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 507
 168. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 503
 169. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 500
 170. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 499
 171. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 497
 172. Wykaz Głosowań
  Wyświetleń: 497
 173. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 492
 174. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 489
 175. INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR ds. KULTURY - PLASTYK w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 482
 176. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 482
 177. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 481
 178. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 478
 179. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 478
 180. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 477
 181. Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 477
 182. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 472
 183. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 467
 184. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 467
 185. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 463
 186. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 458
 187. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 457
 188. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 453
 189. II publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 453
 190. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 451
 191. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 451
 192. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 449
 193. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 446
 194. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 441
 195. ZARZĄDZENIE NR 159.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 441
 196. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 435
 197. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 430
 198. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu
  Wyświetleń: 430
 199. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 429
 200. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 428
 201. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 421
 202. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 416
 203. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 416
 204. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 412
 205. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 411
 206. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
  Wyświetleń: 409
 207. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 408
 208. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 407
 209. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 406
 210. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 406
 211. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 404
 212. Petycje
  Wyświetleń: 402
 213. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 397
 214. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 393
 215. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 387
 216. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 385
 217. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 384
 218. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 384
 219. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 382
 220. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 380
 221. 2019
  Wyświetleń: 379
 222. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 376
 223. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 370
 224. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 369
 225. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 366
 226. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 359
 227. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 358
 228. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 356
 229. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020
  Wyświetleń: 355
 230. 2019
  Wyświetleń: 353
 231. 2019
  Wyświetleń: 352
 232. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 348
 233. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 347
 234. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 347
 235. 2019
  Wyświetleń: 344
 236. 2019
  Wyświetleń: 343
 237. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 343
 238. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 332
 239. ZARZĄDZENIE Nr 15.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 240. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 241. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.09.2020 r.
  Wyświetleń: 326
 242. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 326
 243. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 323
 244. 2019
  Wyświetleń: 319
 245. ZARZĄDZENIE 144.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 319
 246. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 318
 247. ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 317
 248. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 316
 249. 2019
  Wyświetleń: 313
 250. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – „ Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu”
  Wyświetleń: 313
 251. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 311
 252. 2019
  Wyświetleń: 310
 253. ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 310
 254. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 306
 255. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 303
 256. ZARZĄDZENIE Nr 164.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 303
 257. 2019
  Wyświetleń: 302
 258. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 300
 259. Informacja
  Wyświetleń: 299
 260. ZARZĄDZENIE NR 170.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 297
 261. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.
  Wyświetleń: 296
 262. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 294
 263. ZARZĄDZENIE 127.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 292
 264. Pracownicy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 290
 265. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 290
 266. ZARZĄDZENIE 128.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 267. Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 290
 268. Radni
  Wyświetleń: 286
 269. Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 286
 270. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 284
 271. ZARZĄDZENIE 130.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 284
 272. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2021
  Wyświetleń: 282
 273. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz krok po kroku
  Wyświetleń: 281
 274. MGOK
  Wyświetleń: 281
 275. ZARZĄDZENIE NR 137.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 września 2020r.
  Wyświetleń: 281
 276. ZARZĄDZENIE Nr 166.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 5 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 281
 277. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  Wyświetleń: 280
 278. ZARZĄDZENIE 142.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 280
 279. ZARZĄDZENIE NR 129.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 279
 280. ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 278
 281. ZARZĄDZENIE Nr 183.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 277
 282. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 276
 283. ZARZĄDZENIE Nr 134.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 25 września 2020 roku
  Wyświetleń: 274
 284. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 273
 285. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy
  Wyświetleń: 273
 286. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 272
 287. Pracownicy jednostek
  Wyświetleń: 271
 288. Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
  Wyświetleń: 267
 289. ZARZĄDZENIE 143.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 266
 290. Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 291. ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 263
 292. ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.
  Wyświetleń: 263
 293. ZARZĄDZENIE NR 190.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 262
 294. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Wyświetleń: 260
 295. ZARZĄDZENIE 147.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 07 października 2020 r.
  Wyświetleń: 260
 296. ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.
  Wyświetleń: 260
 297. ZARZĄDZENIE Nr 172.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 19 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 256
 298. III kwartał 2020
  Wyświetleń: 255
 299. MOPS
  Wyświetleń: 250
 300. Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 250
 301. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza
  Wyświetleń: 250
 302. Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 303. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 249
 304. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 03.11.2020 roku
  Wyświetleń: 247
 305. Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 246
 306. ZARZĄDZENIE Nr 153.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2020 r.
  Wyświetleń: 243
 307. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 241
 308. Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 239
 309. Gmina Kietrz
  Wyświetleń: 236
 310. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 236
 311. Zarządzenie Nr 113/ 2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r.
  Wyświetleń: 236
 312. Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.10.2020
  Wyświetleń: 235
 313. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 234
 314. Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"
  Wyświetleń: 234
 315. UM Kietrz
  Wyświetleń: 233
 316. ZARZĄDZENIE 126.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 231
 317. Wykaz zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 230
 318. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 229
 319. Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 229
 320. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 224
 321. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 221
 322. Uchwała Nr XXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 221
 323. ZARZĄDZENIE 17.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 17 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 220
 324. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1682/1
  Wyświetleń: 219
 325. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 219
 326. Stawki podatku rolnego w roku 2021
  Wyświetleń: 216
 327. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 216
 328. Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 214
 329. Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 214
 330. Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 214
 331. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 214
 332. KOREKTA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KIETRZ ZA 2019 R.
  Wyświetleń: 212
 333. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 211
 334. Wymiana źródła ciepła
  Wyświetleń: 210
 335. ZS Kietrz
  Wyświetleń: 210
 336. ZSP Nowa Cerekwia
  Wyświetleń: 209
 337. Stawki podatku leśnego w roku 2021
  Wyświetleń: 208
 338. Uchwała Nr XXV/302/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 208
 339. Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 208
 340. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 207
 341. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 206
 342. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 203
 343. Luty 2021
  Wyświetleń: 202
 344. Przedłużenie naboru na rachmistrza
  Wyświetleń: 202
 345. ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19.10.2020r.
  Wyświetleń: 201
 346. Uchwała Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 199
 347. 2021
  Wyświetleń: 197
 348. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżysławiu, oznaczonej działką nr 133/3 i 137
  Wyświetleń: 196
 349. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rozumicach, oznaczonej działką nr 355/4
  Wyświetleń: 190
 350. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 189
 351. Uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 185
 352. Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 184
 353. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 184
 354. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 181
 355. Uchwała Nr XXV/290/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 181
 356. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 181
 357. Gospodarka nieczystościami ciekłymi
  Wyświetleń: 179
 358. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 179
 359. Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 177
 360. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku
  Wyświetleń: 174
 361. ZARZĄDZENIE Nr 21.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 362. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 168
 363. Opinia za 2019
  Wyświetleń: 168
 364. Obwieszczenie o uzyskanych opiniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 166
 365. PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 165
 366. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 163
 367. Uchwała Nr XXV/301/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  Wyświetleń: 162
 368. Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020
  Wyświetleń: 157
 369. Regulamin udzielania dotacji
  Wyświetleń: 155
 370. Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 151
 371. Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.
  Wyświetleń: 145
 372. ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 144
 373. ZARZĄDZENIE Nr 4.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 143
 374. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13
  Wyświetleń: 142
 375. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1929/5 i 1930/1, położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 139
 376. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 133
 377. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego
  Wyświetleń: 130
 378. Uchwała Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 125
 379. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 124
 380. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 124
 381. Montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła
  Wyświetleń: 119
 382. Uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu
  Wyświetleń: 118
 383. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
  Wyświetleń: 117
 384. Uchwała Nr XXV/300/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 115
 385. Usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 100
 386. Uchwała Nr XXV/296/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz
  Wyświetleń: 96
 387. ZARZĄDZENIE Nr 10.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 95
 388. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach i uzgodnieniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 89
 389. Uchwała Nr XXV/297/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 86
 390. PORZĄDEK XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 85
 391. ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 84
 392. Statut Nr XXV/299/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 83
 393. Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 81
 394. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz”
  Wyświetleń: 79
 395. Uchwała Nr XXV/298/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu
  Wyświetleń: 78
 396. Uchwała Nr XXIV/284/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego nr 2 mieszczącego się w budynku gospodarczym położonym w Kietrzu przy ul. Długiej usytuowanego na działce nr 1930/3 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowe pomieszczenie
  Wyświetleń: 77
 397. Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 76
 398. Uchwała Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 71
 399. Uchwała Nr XXIV/289/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: "Aktywnie i kreatywnie przez świat- wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz"
  Wyświetleń: 67
 400. Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  Wyświetleń: 67
 401. Uchwała Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/5 i 1930/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 65
 402. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
  Wyświetleń: 63
 403. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 63
 404. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 61
 405. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w m. Chróścielów, gm.Kietrz
  Wyświetleń: 60
 406. Obwieszczenie o postanowieniu w spr. zawieszenia postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew.347 (obręb 0008) w m. Chróścielów...
  Wyświetleń: 58
 407. ZARZĄDZENIE NR 16.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 408. Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 47
 409. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 46
 410. PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 45
 411. Uchwała Nr XXVI/311/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz
  Wyświetleń: 39
 412. ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 39
 413. Uchwała Nr XXVI/305/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 38
 414. Uchwała Nr XXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 38
 415. Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 38
 416. Uchwała Nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021
  Wyświetleń: 37
 417. Uchwała Nr XXVI/313/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu
  Wyświetleń: 37
 418. Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok
  Wyświetleń: 36
 419. Uchwała Nr XXVI/307/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 35
 420. Uchwała Nr XXVII/314/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 35
 421. Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 33
 422. Uchwała Nr XXVII/318/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie ogłoszenia roku 2021– Rokiem Obchodów Jubileuszu 700-lecia Nadania Praw Miejskich
  Wyświetleń: 32
 423. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 30
 424. Uchwała Nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 21
 425. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 21
 426. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie czterech zbiorników do magazynowania oleju rzepakowego” na dz. nr ew. 1125/2 i 1125/3 w Kietrzu
  Wyświetleń: 20
 427. Uchwała Nr XXVI/309/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 19
 428. Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r./ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020r./ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikatyi wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnychi nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 16
 429. Uchwała Nr XXVII/319/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
  Wyświetleń: 12
 430. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą na działce nr 1125/2 miasto Kietrz”
  Wyświetleń: 5
 431. Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020
  Wyświetleń: 4
 432. Uchwała Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 4
 433. Uchwała Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 3
 434. Uchwała Nr XXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok
  Wyświetleń: 2
 435. Uchwała Nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 2
 436. Uchwała Nr XXVIII/322/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 1
 437. Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 1
 438. Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467
  Wyświetleń: 1
 439. Uchwała Nr XXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1
 440. Uchwała Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 1
Wersja XML