Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art.18a ust.1, art.18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz §2 ust.1 Załącznika nr 7 do Statutu Gminy Kietrz stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (Dz.U.Woj. Opolskiego z 17.10.2016 r., poz. 2130, z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się Lesława Kuśnierza z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.
§ 2. Odwołuje się następujące składy osobowe komisji:
Komisja Rewizyjna:
Lech Duda

Bartłomiej Górka

Agata Mormul

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Paweł Chruściel

Damian Bosowski

Beata Głogiewicz

Zuzanna Rogowska

Lesław Kuśnierz

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
Agata Mormul

Paweł Chruściel

Bartłomiej Górka

Zuzanna Rogowska

Małgorzata Król

Zofia Janusz

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
Lech Duda

Małgorzata Bajer

Barbara Drzał

Czesław Lach

Zofia Janusz

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:
Małgorzata Król

Czesław Lach

Beata Głogiewicz

Damian Bosowski

Barbara Drzał


§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/3/2018 Rady miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/373/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu.pdf

Wersja XML